Om vår historia

Om Östra Småland och Gota Media

Östra Småland

Östra Småland, oberoende socialdemokratisk, startades 1928 som en av de sista socialdemokratiska dagstidningarna i landet.

Den stora Mörekonflikten 1929-1931 blev betydelsefull för Östra Småland. Kalmartidningarna intog olika ståndpunkter beträffande de strejkande lantarbetarna på Möregårdarna som vräktes från sina bostäder i statarlängorna. Östra Småland med chefredaktören Adolf Malmborg och andre-redaktören Wilhelm Mauritz i spetsen iakttog en kompromisslös hållning för lantarbetarnas rätt att teckna ett kollektivavtal.

Östra Småland började som tvådagarstidning men kunde tack vare ökad upplaga utöka utgivningen, först till tredagars- och sedan fyra dagars utgivning. På 40-talet gick man över till sexdagarsutgivning.

Arbetarrörelsens tidning i Oskarshamn, Oskarshamns Nyheterna, köptes av liberalerna på tidigt 30-tal, fick ekonomiska svårigheter då den 1945 tvingades följa efter den större Oskarshamns-Tidningen och gå upp till sexdagarsutgivning, av konkurrensskäl.

Ekonomin blev än sämre av att Nyheterna tog ansvar för den 1944 startade Västerviks-Demokraten. Ägarnas beslut blev att centralisera hela utgivningen till Kalmar för alla tre tidningarna. Det var ett vanskligt projekt med den tidens dåliga kommunikationer.

När presstödet kom på 60-talet och, ett särskilt andratidningsstöd infördes 1971, såg framtiden ljus ut. Man började planera för den moderna offsettekniken och ett nytt tidningshus. Detta stod klart 1978. Samma år tillträdde Lars Engqvist som chefredaktör. Han satte nya mål för utgivningen. Två år ökade tidningen mest i svensk landsortspress.

Journalisten och tv-profilen Berndt Ahlqvist, som var med och startade Rapport på SVT, tillträdde som ny chefredaktör 1980. Han blev snabbt uppmärksammad som en av landets mest intressanta politiska kommentatorer. När Berndt Ahlqvist gick bort 1991 efterträddes han av tidningens redaktionschef Jan G Andersson.

Lågkonjunkturen i början på 1990-talet drabbade tidningen hårt. Det som räddade tidningen var att man tidigt anammade den nya tekniken, vilken var personalbesparande. På några år minskade antalet anställda från 160 till knappt 100 anställda. Man minskade alltså kostnaderna, men lyckades inte öka intäkterna.

Östra Småland AB ingick i den socialdemokratiska tidningskoncernen A-pressen. När A-pressen gick i konkurs 1992,  köptes Östra Småland av lokala arbetarrörelsen i Kalmar län som därmed säkrade fortsatt drift.

Runt år 2000 genomfördes ytterligare rationaliseringar i ny datorteknik och satsning på vass journalistik. Åter ökade tidningen mest i svensk landsortspress med ett par tusen exemplar.

Finanskrisen 2008-2009 slog hårt mot tidningen, vilket föranledde arbetarrörelsen i Kalmar län att sälja 91 procent av tidningen till Gota Media.

I samband med att tidningen gjorde om layout i oktober 2014 bytte Östran tillbaka till sitt gamla namn Östra Småland.

Från och med den 13 november 2016 är Östra Småland/Nyheterna sjudagarstidning, med digital utgivning på söndagar.

Sedan 2012 är Gunilla Persson chefredaktör och ansvarig utgivare. Politisk chefredaktör är sedan 2009 Peter Akinder.

Gota Media

Östra Småland/Nyheterna ingår i Gota Media – en koncern vars varumärken täcker mediemarknaden i drygt 40 kommuner i västra och sydöstra Sverige.

Gota Media tar avstamp i sin publicistiska värdegrund och i uppdraget från ägarna att spela en betydelsefull roll för att hålla demokratin levande och aktiv. Metoden är klassisk journalistik; nyhetsförmedling, opinionsbildning, information, granskning och folkbildning. Med stark lokal närvaro och nära relationer med läsare, kunder och andra aktörer erbjuder koncernens varumärken effektiv och relevant marknadskommunikation för näringsliv och handel.

Koncernen ägs av två stiftelser som betonar långsiktighet i ägandet och behovet av fria pressröster.

Läs mer om Gota Media