Om Östra Småland & Gota Media

  Östra Smålands historia

  Östra Småland, oberoende socialdemokratisk på ledarplats, startades 1928 som en av de sista socialdemokratiska dagstidningarna i landet.
  I de minst industrialiserade regionerna i landet som östra Skåne, Skaraborgsslätten, Jämtland och Smålandskusten misslyckades arbetarrörelsen med flera tidningsstarter, men till slut kunde också tidningsprojekten lyckas.

  Det var kärvt i starten på många håll, men när Landsorganisationen och Socialdemokratiska partiet efter valsegern 1936 bestämde sin för att göra en kraftfull insats för att stärka tidningarna gick det till en början bättre och 1950 stod A-pressen på sin höjdpunkt med 610.000 ex per dag.
  Östra Småland fick genom den högre politiska aktivitet som utvecklades vid landets sista stora föreningsrättsstrid Mörestrejken en katapultstart och till julen 1929 kunde tidningsledningen rapportera att ett par tusen nya prenumeranter strömmat till.
  Med största säkerhet överdrev man tillströmningen av nya läsare, men helt klart blev tidningsvalet en politisk handling, eftersom Kalmartidningarna hamnade på olika sidor i Mörekonflikten som fick riksmässig uppmärksamhet genom att de strejkande lantarbetarna på Möregårdarna vräktes från sina bostäder i statarlängorna.

  Östra Småland med chefredaktören Adolf Malmborg och andreredaktören Wilhelm Mauritz i spetsen iakttog en kompromisslös hållning för lantarbetarnas rätt att teckna ett kollektivavtal och brännmärkte med namn strejk- och blockadbrytare som bönderna anlitade. Konflikten löstes inte förrän efter flera år, då arbetsgivarna skrev på. Men det fick inte kallas kollektivavtal utan överenskommelse.
  Östra Småland som startade som tvådagarstidning fick tack vare läsartillströmningen råd att gå upp till först 3-dagars och sedan 4-dagarsutgivning. Man var ensam att komma ut på söndagarna, men när man 1942 gick upp till 6-dagarstidning skippade man söndagsutgivningen.

  Krigsåren var gynnsamma för arbetartidningarna genom att pappersrestriktionerna höll tillbaka de större förstatidningarnas expansion och de många miljoner som A-pressens ägare börjat pumpa in i sina tidningar gav effekt.

  Under kriget började också Östra Småland att se sig som en konkurrent till dominerade Barometern och Kalmar läns tidning när allmänna nyheter inklusive sport och förströelsematerial fick en större roll än tidigare, då det politiska och fackliga agitationsmaterialet dominerade. Efterkrigsåren var positiva för Östra Småland och 1950 gick man om Kalmar läns tidning och passerade 10.000 ex.

  Men samtidigt inträffade en händelse som gjorde att Östra Småland ställdes inför nya svårigheter. A-pressens tidning i Oskarshamn, Oskarshamns Nyheterna, som köpts in av liberalerna i tidigt 30-tal, hade fått svårigheter då man av konkurrensskäl 1945 tvingades följa efter den större lokalkonkurrenten Oskarshamns-Tidningen och gå upp till 6-dagarsutgivning.

  Ekonomin blev ännu sämre av att Nyheterna tvingats ta ansvar för den  1944 startade Västerviks-Demokraten. Nu blev ägarnas beslut att centralisera hela utgivningen till Kalmar för alla tre tidningarna. Det var ett vanskligt projekt att med den tidens dåliga kommunikationer konkurrera över hela länet.
  Visserligen fick Östra Småland en ny press 1948, men den nya produktionsapparaten var inte dimensionerad för detta åtagande. Östra Småland med de två avläggarna blev därmed att av de dyraste A-pressprojekten som krävde betydande kapitalinsatser från ägarna.

  Den nya chefredaktören Sven Persson som tillträtt 1948 försökte skaffa företaget andra intäkter och under 50-talet byggdes ett civiltryckeri som efter inkörning blev ett av A-pressens lönsammaste, och genererade överskott motsvarade 15 journalisttjänster.

  Samtidigt bestämde sig de lokala ägarna i dåvarande LO-distriktet att göra en finansiell insats för att rusta upp tidningen genom en uttaxerin på 25 öre per LO-medlem. Tre verk från Aftonbladets gamla Berliner-press inköptes och blytekniken moderniserades.

  När presstödet kom på 60-talet och ett särskilt andratidningsstöd infördes 1971 såg framtiden så ljus ut, att man började planera för den moderna offsettekniken och ett nytt tidningshus. Det stod klart 1978 och samtidigt gjordes en betydande redaktionell resursförstärkning med ett 10-tal nya tjänster. Östra Småland kunde på allvar börja slåss om läsarna i Kalmar och Oskarshamn.

  En ny chefredaktör, Lars Engqvist, tillrädde och satte ny ton och nya mål  för utgivningen. Framgången lät inte vänta på sig. Två år ökade tidningen mest i svensk landsortspress, men då hade Lars Engqvist dragit vidare till Arbetet i Malmö och ersatts av Berndt Ahlqvist som chefredaktör. Denne uppmärksammades snabbt som en av landets mest intressanta politiska kommentatorer.
  Det bevisade att har man något intressant att torgföra behöver man inte komma ut i massupplagor. Berndt Ahlqvist gick bort 1991 knappt 60 år gammal och efterträddes av tidningens redaktionschef Jan G Andersson.

  Östra Småland utvecklade under 80-talet lokaltidningssortimentet med  bilagor för TV, Lördagsläsning och ungdomstidningen ”På G” och läsarsvaret blev så starkt, att upplagan nådde 26.000 ex i slutet på 80-talet.
  Men denna offensiv knäcktes av lågkonjunkturen i början på 90-talet och intäkterna sjönk med 8 miljoner kr på ett år. Det ledde till  brutala nedskärningar i den dagliga produkten och flera uppsägningar och snart var man nere i de 17.000 ex i upplaga som man legat på innan offsetoffensiven.
  Det som räddade tidningen var att man tidigt anammade den nya tekniken som gjorde att betydande delar av den hantverksmässiga produktionstekniken med klistring av papper kunde ersättas av ombrytning på elektroniska skärmar, vilket var klart personalbesparande.
  På några år minskade antalet anställda från 160 till knappt 100 anställda. Man minskade alltså kostnaderna, men man ökade inte intäkterna.

  För Östra Småland inträffade en viss förbättring åren runt sekelskiftet, då vi kunde rationalisera i den nya datortekniken och gick fram med ett par 1.000 ex. Åter ökade tidningen mest i svensk landsortspress.

  Jan G Andersson efterträddes av Lennart Holmerin 2002. År 2008 tog Ulf Carlsson, tidningens mångårige reporter och nyhetschef, över som chefredaktör.
  I februari 2009 tillträdde Peter Akinder som politisk chefredaktör. Jan G Andersson fortsatte dock som ledarskribent.

  Under tiden hade tiderna blivit kärvare och finanskrisen 2008-2009 beseglade tidningens öde. De 25 miljoner som byggts upp under slutet på 90-talet och början på 2000-talet förslog inte långt när annonskonjunkturen gick i botten. Pengarna rann snabbt iväg och Östran/Nyheternas ägare, arbetarrörelsen i Kalmar län, sålde 91 procent av tidningen till Gota Media, som bland annat också äger Barometern-OT, Blekinge Läns Tidning, Sydöstran, Smålandsposten, Ölandsbladet, Kalmar Läns Tidning, Borås Tidning, Kristianstadsbladet och Ystads Allehanda.

  Efter ett inhopp 2011 av Aftonbladets Bosse Hedin som chefredaktör efterträddes han av Lotta Lindqvist, som ersattes av Gunilla Persson i december 2012.

  I samband med att tidningen gjorde om layout och bytte webbplattform i oktober 2014 bytte Östran tillbaka till sitt gamla namn Östra Småland.

  Jan G Andersson

   

  Om Gota Media

  gotamGota Media värnar starkt om den prenumererade morgontidningen och ser som sin uppgift att långsiktigt trygga den publicistiska verksamheten och samtidigt anpassa den till de kanaler och former som varje tid kräver. Den publicistiska verksamheten ska ha en utpräglat lokal profil. Respektive tidning ska verka utifrån sin marknad och sina traditioner och se till att den även framgent är utgivningsortens dominerande nyhetsförmedlare och opinionsbildare.
  Tidningsutgivning är en mycket konkurrensutsatt verksamhet där effektivitet kopplat till höga krav på kvalitet är en förutsättning för långsiktig framgång. Företaget ska ha en rationell och marknadsorienterad organisation med förmåga att genomföra framgångsrika, kommersiella satsningar.
  Funktioner inom koncernen, vilka kan skötas utan krav på lokal förankring och geografisk närhet, ska samordnas.

  Affärsidé

  “Gota Media ska äga och utveckla publicistisk verksamhet med starkt lokal förankring och hög kvalitet. Företagets organisation ska kännetecknas av effektivitet och ständig affärsutveckling.”

  Ansvarig utgivare

  Ansvarig utgivare är Gunilla Persson. Det innebär att hon enligt tryckfrihetsförordningen är ensam ansvarig för allt innehåll och bestämmer vad som får publiceras i Ostrasmaland.se, liksom i tidningen Östra Småland Nyheterna.

  Meddelarskydd

  Enligt grundlag har du meddelarfrihet. Om du lämnar nyhetstips till oss har du rätt att vara anonym. Meddelarskyddet är grundlagsfäst och myndigheterna får inte försöka ta reda på vem du är.

  Upphovsrätt

  Allt material – texter, bilder, grafik, teckningar o s v – som publiceras på ostrasmaland.se är skyddat av upphovsrättslagen. Mångfaldigande, kopiering, överlåtelse, försäljning, överföring eller varje annan form av utnyttjande av materialet – såväl för kommersiella som icke-kommersiella ändamål – är förbjudet och förutsätter tillstånd av tidningen och upphovsmannen. Det betyder till exempel att du inte utan tillstånd får överföra materialet till din egen hemsida. Du får inte heller ta kopior och sprida dem. Det gäller även skolor. Materialet får enbart användas för privat bruk. Citat ur materialet är tillåtna, men endast i den begränsade omfattning som följer av upphovsrättslagen, och med angivande av källa.

  • Kontaktinformation

   Kundcenter

   Telefon: 0480- 42 93 00

   Privatannonsering & prenumeration

   Telefon: 0480- 42 93 00

   Utebliven tidning

   0771-87 30 40

   Dygnet runt på www.utebliventidning.se

  • Sociala medier

   Östra Småland Nyheterna ingår i Gota Media AB.
   I samma mediegrupp ingår även Borås Tidning, Ulricehamns Tidning, Blekinge Läns Tidning, Smålandsposten, Sydöstran, Barometern, OT, Ystads Allehanda, Trelleborgs Allehanda, Kristianstadsbladet, Ölandsbladet, Kalmar läns tidning, Nybro Tidning och Växjöbladet Kronobergaren.

  • Chatta med oss

  © Copyright 2014 Kundcenter Östra Småland, alla rättigheter reserverade